Kursevi medicine

Časovi Medicine

Neurologija, časovi medicine

 

Student ste medicine i sledeći ispit koji planirate da polažete je neurologija?
Postoji način kako da ovo obimno gradivo lakše savladate, uvećate šanse da položite ispit iz neurologije i budete zadovolljni ocenom. 
Privatni časovi iz neurologije predstavljaju savršenu pripremu za polaganje ispita, a prolaznost dosadašnjih polaznika na ovom ispitu je 99%. Studentima ih drži lekar specijalista dr Tanja Vučković, koja više od 15 godina podučava studente.
Časovi iz neurologije traju 6 do 8 nedelja, dok je jedan čas u trajanju od po 1,5 sat. Znanje se usvaja sistematski, detaljno, ali vrlo dinamično, jer je u časove uključeno i puno interakcije, te oni nisu dosadni i monotoni, što je svakako velika prednost i motivacija.
Prema sopstvenom izboru, možete krenuti na individualne ili grupne časove.
Iz razloga što je studentima koji počinju sa pripremama za ovaj ispit nezaobilazno potrebna i skripta iz neurologije, a pominju i test pitanja iz neurologije, odlučili smo da im pojednostavimo sav posao. Tako je nastala naša skripta koja, između ostalog, sadrži i ispitna pitanja iz neurologije. Skripta je na raspolaganju svim studentima koji dolaze na naše časove.

Student ste medicine i sledeći ispit koji planirate da polažete je neurologija?

 

Postoji način kako da ovo obimno gradivo lakše savladate, uvećate šanse da položite ispit iz neurologije i budete zadovolljni ocenom. 

 

Privatni časovi iz neurologije predstavljaju savršenu pripremu za polaganje ispita, a prolaznost dosadašnjih polaznika na ovom ispitu je 99%. Studentima ih drži lekar specijalista dr Tanja Vučković, koja više od 15 godina podučava studente.

 

Časovi iz neurologije traju 6 do 8 nedelja, dok je jedan čas u trajanju od po 1,5 sat. Znanje se usvaja sistematski, detaljno, ali vrlo dinamično, jer je u časove uključeno i puno interakcije, te oni nisu dosadni i monotoni, što je svakako velika prednost i motivacija.

 

Prema sopstvenom izboru, možete krenuti na individualne ili grupne časove.

 

Iz razloga što je studentima koji počinju sa pripremama za ovaj ispit nezaobilazno potrebna i skripta iz neurologije, a pominju i test pitanja iz neurologije, odlučili smo da im pojednostavimo sav posao. Tako je nastala naša kucana i ilustrovana skripta koja, između ostalog, sadrži i ispitna pitanja iz neurologije. Skripta je na raspolaganju svim studentima koji dolaze na naše časove.

 

Kontaktirajte nas

 

Pedijatrija - Časovi medicine

Pedijatrija

Studenti medicine veoma dobro znaju koliko je predmetpedijatrija složen, sveobuhvatan i važan. pogledajte više

  Neurologija - Časovi medicine

Neurologija

Student ste medicine i sledeći ispit koji planirate da polažete jeneurologijapogledajte više

  Interna medicina - Časovi medicine

Interne medicina

Došla je na red interna medicina, kao predmet iz kojeg ste isplanirali da položite ispit u narednom ispitnom roku? pogledajte više

               
Ginekologija - Časovi medicine

Otorinolaringologija (ORL)

Pripremiti ispit iz otorinolaringologije iziskuje trud, vreme i veliku posvećenost pogledajte više

  Ginekologija - Časovi medicine

Ginekologija

Već kad vidite test pitanja iz ginekologije, jasno je da neće biti lako, ali s obzirom da je ginekologija nezaobilazan predmet za studente medicine
pogledajte više

  Hirurgija - Časovi medicine

Hirurgija

Rešili ste da položite predmethirurgija u narednom ispitnom roku? pogledajte više

               
Pedijatrija - Časovi medicine

Oftamologija

Oftalmologija je predmet kojeg ste planirali da polažete u narednom ispitnom roku. pogledajte više