Kursevi medicine

Časovi Medicine

OFTALMOLOGIJA, ČASOVI MEDICINE

Oftalmologija je predmet kojeg ste planirali da polažete u narednom ispitnom roku. Ovaj ispit potrebno je pripremiti na vreme, a samo učenje iziskuje trud, vreme i veliku posvećenot samom predmetu.

 

Naravno, nije uvek lako krenuti u učenje sam jer vremena je uvek malo.

 

Časovi iz oftalmologije predstavljaju odličnu pripremu za polaganje ispita, a polaznost dosadašnjih polaznika drži lekar specijalista Tanja Vučković, koja više od 15 godina podučava studente.

 

Studenti mogu da biraju da li će časovi iz oftalmologije biti grupni ili individualni. Trajanje priprema za polaganje ispita iz ovog predmeta traje 4 do 6 nedelja od po 1,5 sat.

 

Privatni časovi iz oftalmologije baziraju se na interaktivnom načinu rada, te su polaznici uključeni u predavanje i ponavljanje, i tako bivaju svesniji svog znanja i, samim tim, sigurniji u njega.

 

Kontaktirajte nas

 

Pedijatrija - Časovi medicine

Pedijatrija

Studenti medicine veoma dobro znaju koliko je predmetpedijatrija složen, sveobuhvatan i važan. pogledajte više

  Neurologija - Časovi medicine

Neurologija

Student ste medicine i sledeći ispit koji planirate da polažete jeneurologijapogledajte više

  Interna medicina - Časovi medicine

Interne medicina

Došla je na red interna medicina, kao predmet iz kojeg ste isplanirali da položite ispit u narednom ispitnom roku? pogledajte više

               
Ginekologija - Časovi medicine

Otorinolaringologija (ORL)

Pripremiti ispit iz otorinolaringologije iziskuje trud, vreme i veliku posvećenost pogledajte više

  Ginekologija - Časovi medicine

Ginekologija

Već kad vidite test pitanja iz ginekologije, jasno je da neće biti lako, ali s obzirom da je ginekologija nezaobilazan predmet za studente medicine
pogledajte više

  Hirurgija - Časovi medicine

Hirurgija

Rešili ste da položite predmethirurgija u narednom ispitnom roku? pogledajte više

               
Pedijatrija - Časovi medicine

Oftamologija

Oftalmologija je predmet kojeg ste planirali da polažete u narednom ispitnom roku. pogledajte više