Kursevi medicine

Časovi Medicine

ČASOVI MEDICINE, Privatni časovi iz medicinskih predmeta.

Studentima čiji je izbor medicina, privatni časovi mogu biti od dragocene pomoći. To ne znači da ste manje sposobni, vredni ili uporni od onih koji se sami hvataju u koštac sa učenjem složenih medicinskih predmeta, naprotiv. To znači da ste pronašli način da za maksimalno kratko vreme naučite što više, a što kvalitetnije, da dobijete znanje koje ćete zaista moći iskoristiti i, na kraju, položite ispite koji su vam neophodni.

Privatni časovi iz medicinskih predmeta koje držimo studentima medicine i stomatologije već godinama daju izuzetne rezultate - čak 99% naših polaznika je položilo ispite za koje su se spremali kod nas!

Kontaktirajte nas

Patofiziologija - Časovi medicine

Kurs 1

Urgentna stanja savremeni pristup. pogledajte više

  Neurologija - Časovi medicine

Kurs 2

Inicijalni pregled kritičnog pacijenta tretman i prevencija Cardiac Aresta. pogledajte više

  Interna medicina - Časovi medicine

Kurs 3

Osnovi, analize i tumačenja EKG zapisa, monitoring i primena defibrilatora iAEDa. pogledajte više

               
Pedijatrija - Časovi medicine

Kurs 4

Osnovne i napredne tehnike uspostavljanja ii obezbeđenja disajnog puta. pogledajte više

  Ginekologija - Časovi medicine

Kurs 5

Praktiične veštine (šivenje, intravensko, intramuskularno, intraosealnom davanje inekcije, kateterizacija mokraćne bešike,...)
pogledajte više

  Hirurgija - Časovi medicine

Kurs 6

Kurs prve pomoći za laike (osnovni nivo reanimacije, Hemostaza, Imobiliizacija, strano telo, bočni koma položaj) pogledajte više

               
Pedijatrija - Časovi medicine

Kurs 7

Trauma kroz scenarija pogledajte više