Kursevi medicine

Časovi Medicine

Kurs 1, URGENTNA STANJA SAVREMENI PRISTUP

 

Privatni časovi iz patofiziologije studentima medicine i stomatologije pomažu da naprave odličnu pripremu za polaganje predmeta Patofiziologija, omoguće sebi jednostavan i prijatan način učenja
Da biste postigli najbolje moguće rezultate, preporučljivo je krenuti sa pripremama na vreme. Ispit iz patofoziologije ćete bez problema pripremiti ukoliko učenju pristupite na način koji mi podstičemo - uz puno ponavljanja i interakcije.
Časovi iz patofiziologije se pohađaju 8 do 10 nedelja, dok jedan čas iz traje 1,5 sat. Nakon ovog perioda, bićete u potpunosti spremni da pokažete svoje znanje na ispitu iz patofiziologije.
Možete odabrati individualne časove, ili vaš izbor mogu biti grupni privatni časovi iz patofiziologije, gde ćete se zajedno sa svojim kolegama pripremati za polaganje ovog ispita.
Studenti nas uvek pitaju i da li imamo test pitanja iz patofiziologije, koja su im preko potrebna, pa smo za sve naše polaznike pripremili ispitna pitanja iz patofiziologije i odgovore na njih u jednoj skripti, koja će im biti dostupna. Skripta iz patofiziologije je naš autorski rad.
Časove drže lekari specijalisti dr Tanja Vučković i dr Jelena Radojičić. Prolaznost ispita nakon ovih časova je čak 99%.

(traje 4 dana ) Namenjen- lekarima  (specijalistima, specijalizantima), studentima, lekarima i tehničarima hitne pomoći 


 Program podrazumeva :

 

 Prvi dan

Osnovi , analize i tumačene Ekg zapisa

Gasne analize i acido-bazni poremećaji

 

Drugi dan

ABCDE pregled kritičnog pacijenta

Osnovna životna podrška i primena AED (automatic external defibrillator)

Osnovne i napredne tehnike obezbeđenja disajnog puta (primena oro i nazofaringealnog tubusa i alternativnih sredstava za intubaciju)

Tretman  cardiac arrest-a 

 

Treći dan

Kontinuirani monitoring i analize Ekg zapisa

Napredna životna podrška i primena defibrilatora (sigurna defibrilacija)

Primena sinhrone kardioverzije i transkutanog pejsinga

Rad u grupama kroz scenarijima  i  primere iz prakse (simulacije u realnom vremenu velikog broja urgentnih stanja)

 

Četvrti dan

Strana tela u disajnom putu 

Hajmlihov manevar uz pomoćnu opremu i simulaciju

Work shop -obezbeđenje I.V. puta

Pregled traumatizovanog pacijenta

Skidanje kacige

Postavljanje cervikalnog okovratnika

Postavljanje i pozicioniranje pacijenta na spinalnoj dasci sa spider trakama 

Imobilizacija (vakum udlage i druga standardna i priručna sredstav za imobilizaciju)

Hemostaza

Postavljanje i upotreba prsluka za imobilizaciju i izvlačenje- KED prsluk (kedrick extrication device) 

Vežbanje kroz scenarija


Cena datog kursa je 400 eura (ili u dinarskoj protivvrednosti)

 

Kontaktirajte nas

 

 

 

 

 

 

Patofiziologija - Časovi medicine

Kurs 1

Urgentna stanja savremeni pristup. pogledajte više

  Neurologija - Časovi medicine

Kurs 2

Inicijalni pregled kritičnog pacijenta tretman i prevencija Cardiac Aresta. pogledajte više

  Interna medicina - Časovi medicine

Kurs 3

Osnovi, analize i tumačenja EKG zapisa, monitoring i primena defibrilatora iAEDa. pogledajte više

               
Pedijatrija - Časovi medicine

Kurs 4

Osnovne i napredne tehnike uspostavljanja ii obezbeđenja disajnog puta. pogledajte više

  Ginekologija - Časovi medicine

Kurs 5

Praktiične veštine (šivenje, intravensko, intramuskularno, intraosealnom davanje inekcije, kateterizacija mokraćne bešike,...)
pogledajte više

  Hirurgija - Časovi medicine

Kurs 6

Kurs prve pomoći za laike (osnovni nivo reanimacije, Hemostaza, Imobiliizacija, strano telo, bočni koma položaj) pogledajte više

               
Pedijatrija - Časovi medicine

Kurs 7

Trauma kroz scenarija pogledajte više