Kursevi medicine

Časovi Medicine

o nama, časovi medicine

 

Studentima čiji je izbor medicina, privatni časovi mogu biti od dragocene pomoći. To ne znači da ste manje sposobni, vredni ili uporni od onih koji se sami hvataju u koštac sa učenjem složenih medicinskih predmeta, naprotiv. To znači da ste pronašli način da za maksimalno kratko vreme naučite što više, a što kvalitetnije, da dobijete znanje koje ćete zaista moći iskoristiti i, na kraju, položite ispite koji su vam neophodni.
Privatni časovi iz medicinskih predmeta koje držimo studentima medicine i stomatologije već godinama daju izuzetne rezultate - čak 99% naših polaznika je položilo ispite za koje su se spremali kod nas!
Kod nas se održavaju:
Privatni časovi iz fiziologije
Privatni časovi iz patofiziologije
Privatni časovi iz neurologije
Privatni časovi iz interne medicine
privatni časovi iz pedijatrije
Privatni časovi iz ginekologije
Privatni časovi iz hirurgije
Časove iz medicine drže lekari specijalisti, sa 15 godina iskustva u podučavanju studenata.
Ukoliko vas zanima kako izgledaju ovi privatni časovi, medicina je toliko složena oblast, da se ovde primenjuje isključivo ozbiljan rad. Časovi mogu biti grupni ili individualni, prema vašem ličnom nahođenju. Jedan čas traje 1,5 sat, a period potreban za pripremu celog ispita je od 4 do 6 nedelja.
Način rada je takav da je komunikacija dvosmerna, te pored predavanja uključuje i ponavljanje, kao i interakciju sa studentima. Na ovaj način, usvaja se sistematsko znanje, a polaznici posle svakog časa tačno znaju šta su naučili, te je kod kuće potreban minimalan rad.
Za svaki predmet postoji pripremljene skripte, urađene po ispitnim pitanjima, koje će vam biti na raspolaganju. Ove skripte su dodatna pomoć i olakšioca našim polaznicima, jer se ujedno dobijaju ispitna pitanja i teorija.

Studentima čiji je izbor medicina, privatni časovi mogu biti od dragocene pomoći. To ne znači da ste manje sposobni, vredni ili uporni od onih koji se sami hvataju u koštac sa učenjem složenih medicinskih predmeta, naprotiv. To znači da ste pronašli način da za maksimalno kratko vreme naučite što više, a što kvalitetnije, da dobijete znanje koje ćete zaista moći iskoristiti i, na kraju, položite ispite koji su vam neophodni.

 

Privatni časovi iz medicinskih predmeta koje držimo studentima medicine i stomatologije već godinama daju izuzetne rezultate - čak 99% naših polaznika je položilo ispite za koje su se spremali kod nas!

 

Kod nas se održavaju:

 

Časove iz medicine drže lekari specijalisti, sa 15 godina iskustva u podučavanju studenata.

 

Ukoliko vas zanima kako izgledaju ovi privatni časovi, medicina je toliko složena oblast, da se ovde primenjuje isključivo ozbiljan rad. Časovi mogu biti grupni ili individualni, prema vašem ličnom nahođenju. Jedan čas traje 1,5 sat, a period potreban za pripremu celog ispita je od 4 do 6 nedelja.

 

Način rada je takav da je komunikacija dvosmerna, te pored predavanja uključuje i ponavljanje, kao i interakciju sa studentima. Na ovaj način, usvaja se sistematsko znanje, a polaznici posle svakog časa tačno znaju šta su naučili, te je kod kuće potreban minimalan rad.

 

Za svaki predmet postoje pripremljene skripte, urađene po ispitnim pitanjima, koje će vam biti na raspolaganju. Ove skripte, kucane i ilustrovane, su dodatna pomoć i olakšica našim polaznicima, jer se ujedno dobijaju ispitna pitanja i teorija.

 

Kontaktirajte nas